Sejmik Województwa Podkarpackiego na Ziemi Lubaczowskiej

W poniedziałek 18 czerwca br. w Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej odbyła się wyjazdowa sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Przedstawiciele różnych środowisk z terenu Ziemi Lubaczowskiej (samorządowcy, przedsiębiorcy, rolnicy) poruszali podczas obrad ważne dla naszego regionu tematy z zakresu rozwoju gospodarczego i turystycznego Ziemi Lubaczowskiej. Radni wojewódzcy mogli bliżej poznać specyfikę obszaru, zapoznać się bliżej z kierunkami rozwoju, a także bolączkami i potrzebami.

Przypomniano o budowie obwodnic, inwestycjach drogowych (tych zrealizowanych i tych na których rozpoczęcie Ziemia Lubaczowska oczekuje), uruchomieniu przewozów regionalnych i powstającej kopalni siarki Basznia II. Władysław Ortyl pokazał kwoty i działania, jakie podejmuje samorząd województwa na rzecz naszego regionu.

Wójt Gminy Lubaczów Wiesław Kapel podkreślał walory turystyczne naszego terenu  w oparciu o spójne i kompleksowe działania Związku Międzygminnego „Ziemia Lubaczowska”, którego jest przewodniczącym. Zaznaczał potrzebę promocji marki turystycznej Ziemi Lubaczowskiej we współpracy z Samorządem Województwa Podkarpackiego – wspólne budowanie wizerunku Ziemi Lubaczowskiej jako atrakcyjnego miejsca na mapie Podkarpacia; oraz dalszych inwestycji województwa w poprawę infrastruktury komunikacyjnej.

lubaczow.com.pl