O Związku

Związek Powiatowo-Gminny „Ziemia Lubaczowska” tworzy pięć samorządów gminnych położonych w powiecie lubaczowskim oraz samorząd powiatu lubaczowskiego. Od 2016 roku jednostki te, poprzez działalność w Związku, integrują i wspierają rozwój regionu, opierając się na zasobach przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych oraz potencjale gospodarczym.

Zadaniem Związku jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju gospodarki, w tym turystyki, w szczególności poprzez:

1) współpracę w celu przygotowywania i promocji wspólnej oferty inwestycyjnej;
2) tworzenie wspólnych produktów turystycznych;
3) budowę wspólnej marki i promocję regionu;
4) pozyskiwanie środków krajowych i zagranicznych na realizację wspólnych przedsięwzięć w zakresie:
a) rozwoju infrastruktury turystycznej,
b) ochrony środowiska i działań proekologicznych,
c) wykorzystywania miejscowych zasobów naturalnych,
5) podejmowanie wspólnych działań na rzecz rozwoju kultury i tradycji regionalnych;
6) tworzenia miejsc pracy poprzez promowanie, wspieranie lub wdrażanie rozwiązań ekonomii społecznej;
7) koordynowanie działań gmin – członków Związku w zakresie działania Związku.