Władze

Wykaz osób i pełnionych funkcji w Związku Międzygminnym „Ziemia Lubaczowska”

Zgromadzenie Związku

Grzegorza Woźny – Przewodniczący Zgromadzenia
Wiesław Osuch – Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia

Zarząd Związku

Wiesław Kapel – Przewodniczący Zarządu
Zdzisław Zadworny – Zastępca Przewodniczącego Zarządu
Barbara Małecka – Członek Zarządu Związku
Krzysztof Szpyt – Członek Zarządu Związku
Andrzej Gryniewicz – Członek Zarządu Związku
Tomasz Lorenc – Członek Zarządu Związku
Robert Serkis – Członek Zarządu Związku
Stanisław Woś – Członek Zarządu Związku

Skarbnik

Beata Paryniak – Skarbnik Związku

Komisja Rewizyjna

Bogdan Ozimek – Przewodniczący Komisji
Daniel Lomber – Zastępca Przewodniczącego  Komisji
Agnieszka Sopel – Członek Komisji