Członkowie

Wykaz gmin/członków Związku Międzygminnego „Ziemia Lubaczowska”

Gmina Horyniec-Zdrój
Al. Przyjaźni 5
37-620 Horyniec-Zdrój
tel.: 16 631 34 55
e-mail: ug@horyniec-zdroj.pl
www.horyniec-zdroj.pl

Gmina Narol
Ul. Rynek 1
37-610 Narol
tel.: 16 631 70 86 lub 16 631 70 87
e-mail:sekretarz@narol.pl
www.narol.pl

Gmina Miejska Lubaczów
Ul. Rynek 26
37-600 Lubaczów
tel.: 16 632 80 10
e-mail: sekretariat@um.lubaczow.pl
www.lubaczow.pl

Gmina Lubaczów
Ul. Jasna 1
37-600 Lubaczów
tel.: 16 632 16 84
e-mail:sekretariat@lubaczow.com.pl
www.lubaczow.com.pl

Gmina Wielkie Oczy
Ul. Leśna 2
37-627 Wielkie Oczy
tel.: 16 631 01 26
e-mail.: ug@wielkieoczy.info.pl
www.wielkieoczy.info.pl

Gmina Stary Dzików
Ul. Tadeusza Kościuszki 79
37-632 Stary Dzików
tel.: 16 631 80 50
e-mail.: urzad@starydzikow.pl
www.starydzikow.pl

Gmina Cieszanów
Ul. Rynek 1
37-611 Cieszanów
tel.: 16 631 10 76
e-mail: cieszanow@vp.pl
www.cieszanow.eu

Gmina Oleszyce
Ul. Rynek 1
37-630 Oleszyce
tel.: 16 631 50 10
e-mail: sekretariat@ug.oleszyce.pl
www.oleszyce.pl