Biuro

Siedziba Związku i adres do korespondencji:
Związek Międzygminny „Ziemia Lubaczowska”
ul. Jasna 1
37-600 Lubaczów

Biuro Związku Międzygminnego „Ziemia Lubaczowska”
ul. Kościuszki 5
37-600 Lubaczów
e-mail: biuro@ziemialubaczowska.org
tel.: 513 136 400.